У Тополи 03.09.2013 године основано је Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла Шумадија. Веселин Деспотовић као власник Винарије Деспотика је један од оснивача Удружења које ће допринети уздизању угледа и значаја Шумадије као међународно препознатљивог винског региона.