Винарија Деспотика

Винарија Деспотика виногради пејзаж

Виногради

Винарија Деспотика поседује у сопственом власништву 20ha винограда. Виногради су лоцирани на три локације у два виноградарска рејона што омогућује истраживање могућности које дају различити тероари.

Шумадијски
виноградарски рејон

На локацији у селу Голобок код Смедеревске Паланке налази се око 4 хектара винограда. Ту су заступљене интернационалне сорте Каберне совињон, Мерло, Совињон бели. Локација на којој се налазе виногради је вековима била под виновом лозом и култура и традиција гајења виновом лозом на овом микролокалитету Крњевачког виногорја. У истом виногорју налази се и објекат винарије где се налази око 3 хектара винограда домаћих аутохтоних сорти Морава и Прокупац. Прокупац је гајен на традиционалном жупском узгојном облику док је Морава посађена у шпалирском типу засада.

Vinograd Golobok Šumadijski rejon
Vinograd Umčari vinova loza

Београдски
виноградарски рејон

Винарија поседује још око 5 хектара винограда у Грочанском виногорју које припада Београдском рејону. На том локалитету који је удаљен од винарије око 50км посађене су интернационалне сорте Мускат отонел, Рајнски ризлинг, Пино бели и Пино црни.

Виноград Умчари

На заталасаним падинама умчарских брда, на површини од 5 хектара подигнути су засади каберне совињона, пиноа црног и белог, рајнског ризлинга и у мањем обиму мускат отонела. На локацији која се и у катастру води као Виногради, на југозападно окренутим парцелама мештани од давнина гаје лозу.

Виноград Голобок

Недалеко од објекта винарије, у селу Голобок, на брду званом Паучина, засађено је око 4 хектара винограда, сортама совињон бели, каберне совињон и мерло. Састав земљишта, јужна експозиција, благи нагиб и пријатан поветарац гарантују врхунски квалитет грожђа са ове локације.

Vinograd Straževica

Виноград Стражевица

Најмлађи засади наших винограда сместили су се непосредно уз винарију. На површини од 2 хектара, на брду Стражевица пружили су се редови прокупца и мораве. Као представници две аутохтоне домаће сорте, једне старе и једне модерне, желе добродошлицу свим посетиоцима винарије Деспотика.