Винарија Деспотика

Винарија Деспотика виногради пејзаж

Виногради

Винарија Деспотика поседује у сопственом власништву 20ha винограда. Виногради су лоцирани на три локације у два виноградарска рејона што омогућује истраживање могућности које дају различити тероари.

Шумадијски
виноградарски рејон

На локацији у селу Голобок код Смедеревске Паланке налази се 5 хектара винограда. Ту су заступљене интернационалне сорте Каберне совињон, Мерло, Совињон бели, Тамјаника бела. Локација на којој се налазе виногради је вековима била под виновом лозом и култура и традиција гајења виновом лозом на овом микролокалитету Крњевачког виногорја. У истом виногорју налази се и објекат винарије где се налази 4,5 хектара винограда домаћих аутохтоних сорти Морава и Прокупац. Прокупац је гајен на традиционалном жупском узгојном облику док је Морава посађена у шпалирском типу засада. Поред тога посађене су и интернационалне сорте Мерло и Каберне фран на површини од 1,5 хектара

Vinograd Golobok Šumadijski rejon
Vinograd Umčari vinova loza

Београдски
виноградарски рејон

Винарија поседује још око 5 хектара винограда у Грочанском виногорју које припада Београдском рејону. На том локалитету који је удаљен од винарије око 40км посађене су интернационалне сорте Мускат отонел, Рајнски ризлинг, Пино бели, Пино црни, Kaберне совињон и Каберне фран.

Виноград Умчари

На заталасаним падинама умчарских брда, на површини од 5 хектара подигнути су засади каберне совињона, пиноа црног и белог, рајнског ризлинга, мускат отонела и каберне франа. На локацији која се и у катастру води као Виногради, на надмороској висини од 240 метара на јужно и југозападно окренутим парцелама мештани од давнина гаје лозу.

Виноград Голобок

Недалеко од објекта винарије, у селу Голобок, на брду званом Паучина, засађено је окo 5 хектара винограда, сортама совињон бели, каберне совињон, мерло и тамјаника бела. Састав земљишта, јужна експозиција, благи нагиб, пријатан поветарац и микро клима под утицајем околних шума и језера који гарантују врхунски квалитет грожђа са ове локације.

Vinograd Straževica

Виноград Стражевица

Најмлађи засади наших винограда сместили су се непосредно уз винарију. На површини од 6 хектара, на брду Стражевица пружили су се редови прокупца, мораве, мерлоа и каберне франа. Као представници две аутохтоне домаће сорте, једне старе и једне модерне, желе добродошлицу свим посетиоцима винарије Деспотика.